• Slidebg
  • Slidebg
  • Slidebg
Konya Bal Diyarı Kreş ve Gündüz Bakım Evi

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK

Okul Öncesi Eğitim, çocuğun psiko-motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, özbakım becerilerini kazandırmalı ve çocuğu ilköğretime hazır duruma getirmelidir. Eğitim sistemimizde ilköğretimin ilk kademesinin başlangıcı olan, okul öncesi eğitim etkinliklerinden birisi de okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıdır. Okumaya yazmaya hazırlık çalışmalarında edinilen temel bilgi ve beceriler yoluyla çocuklarımızın bilişsel faaliyetleri artmaktadır.

BECERİ VE GELİŞİM AKTİVİTELERİ

Kreşimizde öğrencilerimize okul öncesi eğitimin bir parçası olan onları beceri ve yeteneklerini geliştirmek ve ön plana çıkartmasını sağlayan aktiviteler yapmaktayız.

DRAMA EĞİTİMİ

Bal Diyarı Kreşi olarak, öğrencilerimizin kendi düşüncelerini ifade eden ve gerektiğinde toplum önünde başkalarına karşı kendi kişisel görüşlerini tahlil edebilen, herhangi bir probleme çözüm yolları üretebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bu amaçla okulumuzda Drama dersleri öğretmenlerimiz tarafından çok amaçlı salonumuzda gerçekleştirilmektedir.

Image

MÜZİK EĞİTİMİ

Müzik, çocukların bütün alanlarda öğrenmesine katkı ve yeni bir bakış açısı sağlamakta, müzik çalışmalarına katılan, yaratan, üreten çocuk kendisi ile gurur duymakta, başarı duygusunu tatmaktadır ve böylece çocukların kendilerine güvenleri ve özsaygıları artmaktadır.

MONTESSORİ EĞİTİMİ

Montessori yönteminin özü, çocuğa önceden hazırlanmış bir çevrede kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımayı amaçlayan, kendi kendine oluşan ve gelişen bir yöntem ve sistem anlayışıdır. Çocuğa hazırlanmış bir çevrede, çocuğun kişiliğini oluşturması için özgürlük tanıyan, kişiliğinin gelişim sürecini destekleyen, çocuğun kendi onuru içerisinde bireyselleşmesi ve sosyalleşmesini ciddiye alan, bireye özgü adil bir eğitimdir.

FEN DOĞA VE MUTFAK ETKİNLİKLERİ

Kreşimizde Fen ile ilgili temel bilgiler verilmektedir. Havaların güzel olduğu günlerde Doğa Gezileri Piknik vb. etkinlikler yapılmaktadır.

Image

 ÖZEL KONYA BAL DİYARI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ

Hedefimiz;

Çocuğunuz gibi değil,
Çocuğumuz gibi sloganımızla,

Geleceğimizin temelini oluşturacak olan minik yavrularımızın ,

İlk eğitim hayatına başladıkları okul öncesi döneminde, fiziksel ,zihinsel ,sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklerken milli ,manevi ve kültürel değerlerimize bağlılıklarının gelişmesine yardımcı olarak , vatan ,millet, bayrak sevgisini kazandırmayı amaçlarken onları geleceğe en iyi biçimde hazırlamaktır.

EĞİTİM

Okul Öncesi Eğitimi

Değerler Eğitimi

Robotik Kodlama

Çift Anadil Eğitimi (ingilizce)

Kuran-ı Kerim Eğitimi

Akıl ve Zeka Oyunları

Yorumlar

Resim Galerimiz

Blog