Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

Değerler, insanlara seçimlerinde yol gösterirler

toplum için önemli olan unsurların

belirlenmesini sağlarlar.Kısacası değerler

toplumsal yaşamı düzenlerler.

● Eğitim kurumlarının genel hedefleri

incelendiğinde birçoğunun vatansever olma,

temiz olma, sağlığına dikkat etme, düzenli

olma, adil olma, yaratıcı olma, girişimci olma

gibi birçok değer içerdiği görülmektedir.

● Eğitim kurumları bunlar ve benzeri değerler ile

öğrencilere nelerin önemli olduğu ve nasıl

yaşanması gerektiği konusunda rehberlik eder.

● Leming (2000)’e göre okullar varolduğu

müddetçe duyuşsal eğitim olacaktır. Çünkü

okullar bilginin bilgisizlikten, sosyal düzenin

düzensizlikten daha değerli olduğunu

öğretirler. 

Eğitim sadece bilimsel bilginin ve teknik becerilerin desteklendiği bir alan değildir.Eğitim sayesinde toplumlar ahlaki tutum ve davranışlarını nesilden nesile aktarırlar. (Cihan,2014) ● Bu sebeple evrensel ve toplumsal değerlerin yeni nesile kazandırılması için okullar kilit unsurlardır. 

DİĞERLERİ

Kreş Hakkında Detaylı Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz